Green Bus Routes

เส้นทางเดินรถ

Get Adobe Flash player

กรีนบัสให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ได้รับสัมปทานการเดินรถกว่า 20 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานีและภูเก็ต มีจุดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่า 75 จุด ให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 1,500,000 คน รวมกว่า 50,000 เที่ยววิ่ง/ปี
 

สายที่ ชื่อเส้นทาง Route
1131 เชียงใหม่-เชียงม่วน CHIANGMAI-CHIANGMUAN
113 เชียงใหม่-น่าน CHIANGMAI-NAN
671 เชียงใหม่-เชียงของ CHIANGMAI-CHIANGKHONG
198 เชียงใหม่-พะเยา CHIANGMAI-PHAYAO
6711 เชียงใหม่-เทิง CHIANGMAI-THOENG
166 เชียงใหม่-เชียงราย CHIANGMAI-CHIANGRAI
1661 เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ CHIANGMAI-GOLDEN TRIANGLE
619 เชียงใหม่-แม่สาย CHIANGMAI-MAESAI
169 เชียงใหม่-น่าน CHIANGMAI-NAN
1691 เชียงใหม่-แพร่ CHIANGMAI-PHRAE
1692 เชียงใหม่-ทุ่งช้าง CHIANGMAI-THUNGCHANG
6721 เชียงใหม่-แม่สอด CHIANGMAI-MAESOT
150 เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ CHIANGMAI-GOLDEN TRIANGLE
1241 เชียงราย-แม่สาย CHIANGRAI-MAESAI
1245 เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ CHIANGRAI-GOLDEN TRIANGLE
675 เชียงราย-ฝาง CHIANGRAI-FANG
676 แม่สาย-ฝาง MAESAI-FANG
672 แม่สาย-แม่สอด MAESAI-MAESOT
6722 แม่สาย-เชียงใหม่ MAESAI-CHIANGMAI
1693 ลำปาง-แพร่ LAMPANG-PHRAE
779 ภูเก็ต-เชียงใหม่ PHUKET-CHIANGMAI

Comments are closed.